TV& VIDEO

bình công

Nhiều cổ phiếu ngừng giao dịch: Nhà đầu tư “sốc”

Nhiều cổ phiếu ngừng giao dịch: Nhà đầu tư “sốc”

Hiệu lực quá nhanh của quyết định tạm ngừng giao dịch những cổ phiếu của doanh nghiệp thua lỗ khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay.