TV& VIDEO

bình dân học vụ

THTT: Giao lưu nghệ thuật "Những ngọn cờ đầu"

THTT: Giao lưu nghệ thuật "Những ngọn cờ đầu"

 Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ gửi đến khán giả một chương trình nghệ thuật, giao lưu ý nghĩa.

 • Kỷ niệm 70 năm phong trào Bình dân học vụ

  Kỷ niệm 70 năm phong trào Bình dân học vụ

  Trong nước08/09/2015 06:08 PM

  VTV.vn - Hôm nay (8/9) là ngày kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi chống thất học và kỷ niệm Ngày xóa mù chữ quốc tế.

 • 65 năm ngày Bình dân học vụ

  65 năm ngày Bình dân học vụ

  Trong nước08/09/2010 09:00 AM

  Cách đây 65 năm, phong trào Bình dân học vụ ra đời đã mang lại ánh sáng văn hóa cho hơn 90% đồng bào bị mù chữ. Phong trào Bình dân học vụ do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.

 • 64 năm phong trào Bình dân học vụ

  64 năm phong trào Bình dân học vụ

  Trong nước08/09/2009 11:12 AM

  Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trên 90% dân số nước ta bị mù chữ, Chính phủ cách mạng Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định một chiến dịch "Chống giặc dốt, mở ra phong trào Bình dân học vụ". Hôm nay, Hiệp hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm phong trào bình dân học vụ và tổng kết những kết quả đạt được của ngành giáo dục đào tạo trong những năm qua.