TV& VIDEO

bình giữ nhiệt Trung Quốc

Chỉ tiêu bình giữ nhiệt trên thị trường Việt Nam trong ngưỡng an toàn

Chỉ tiêu bình giữ nhiệt trên thị trường Việt Nam trong ngưỡng an toàn

VTV.vn - Theo Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, các chỉ tiêu sản phẩm bình giữ nhiệt tại thị trường nội địa ở trong ngưỡng an toàn.