TV& VIDEO

bình luận viên thể thao

NB Lại Văn Sâm: “10 năm, chưa một lần hết yêu Ai là triệu phú”

NB Lại Văn Sâm: “10 năm, chưa một lần hết yêu Ai là triệu phú”

VTV.vn - 10 năm, với hơn 500 chương trình lên sóng, nhà báo Lại Văn Sâm chưa một lần rời vị trí người dẫn của “Ai là triệu phú”. Anh bảo đó là vì vẫn còn yêu chương trình.