binh sĩ chính phủ

Áo truy tố một thành viên lực lượng đối lập Syria về tội hành quyết binh sĩ chính phủ bị thương

Áo truy tố một thành viên lực lượng đối lập Syria về tội hành quyết binh sĩ chính phủ bị thương

VTV.vn - Áo quyết định truy tố một thành viên của Quân đội Syria Tự do (FSA) về tội hành quyết binh sĩ chính phủ bị thương.