bình xét

Phú Yên: Cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt

Phú Yên: Cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt

444 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho dân được sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo để cấp phát.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive