bình xét

Phú Yên: Cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt

Phú Yên: Cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt

444 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho dân được sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo để cấp phát.