block

TP.HCM: Vì sao người dân thờ ơ nhà tái định cư?

TP.HCM: Vì sao người dân thờ ơ nhà tái định cư?

 Tại TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý, Quỹ nhà tái định cư rất lớn nhưng phần nhiều người dân không muốn nhận nhà tái định cư. Một thực tế đáng lo hơn nữa là tỷ lệ người nhận nhà rồi bán lại ngày càng cao. Vì sao có nghịch lý này?