TV& VIDEO

Blu-ray

Sony đang phát triển dịch vụ TV trực tuyến riêng

Sony đang phát triển dịch vụ TV trực tuyến riêng

Hãng giải trí khổng lồ này được cho là sắp trình làng dịch vụ TV web nhằm cạnh tranh với các dịch vụ truyền hình cáp, vệ tinh và băng thông rộng.