TV& VIDEO

bỏ bê

Xin hãy giúp em không còn phải co ro, chịu đói tới trường trong rét buốt

Xin hãy giúp em không còn phải co ro, chịu đói tới trường trong rét buốt

 Nhiều học sinh trong vùng động đất (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) phong phanh tấm áo mỏng, băng cái rét như cứa vào da thịt đến trường giữa mùa đông.