TV& VIDEO

bộ binh Mỹ

Mỹ thông qua kế hoạch hỗ trợ quân nổi dậy Syria

Mỹ thông qua kế hoạch hỗ trợ quân nổi dậy Syria

Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ quân nổi dậy Syria nhằm chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.