TV& VIDEO

Bộ Bưu Chính Viễn Thông

Việt Nam giúp Lào xây dựng hệ thống phông chữ

Việt Nam giúp Lào xây dựng hệ thống phông chữ

Lễ ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống chuẩn hóa phông chữ Lào cho các thiết bị di động, máy tính giữa Bộ Bưu chính Viễn thông Lào và Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (Viettel) đã diễn ra ngày 25/3 tại Thủ đô Vientiane, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.