TV& VIDEO

bỏ cước chuyển vùng quốc tế

Năm 2017, EU bỏ cước chuyển vùng quốc tế

Năm 2017, EU bỏ cước chuyển vùng quốc tế

VTV.vn - Ngày 27/10, Nghị viện Liên minh châu Âu đã chính thức bỏ phiếu thông qua thỏa thuận loại bỏ hoàn toàn cước chuyển vùng quốc tế giữa 28 quốc gia thành viên từ tháng 6/2017.