Bộ Kế hoạch

Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm giảm mạnh

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm mạnh.