TV& VIDEO

bỏ không

Hà Nội: Hầm chui đi bộ kém hiệu quả vì quy hoạch chưa phù hợp

Hà Nội: Hầm chui đi bộ kém hiệu quả vì quy hoạch chưa phù hợp

Việc hầm chui đi bộ tại Hà Nội hầu hết không được sử dụng hiệu quả dẫn đến lãng phí tiền tỉ, bên cạnh ý kiến của người dân, một số chuyên gia cho rằng, tình trạng đó là do công tác quản lý và quy hoạch… chưa phù hợp.