TV& VIDEO

bỏ lại trong rừng

Bố mẹ bé 7 tuổi bị bỏ lại trong rừng sẽ không phải chịu án phạt hình sự

Bố mẹ bé 7 tuổi bị bỏ lại trong rừng sẽ không phải chịu án phạt hình sự

VTV.vn - Sau khi chính quyền địa phương tìm thấy bé 7 tuổi tại Nhật Bản bị bỏ lại trong rừng, bố mẹ của em may mắn đã không phải chịu án phạt hình sự nào.