TV& VIDEO

Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Hà Nội dành hơn 100 tỷ đồng tặng quà nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hà Nội dành hơn 100 tỷ đồng tặng quà nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VTV.vn - Hơn 100 tỷ đồng là số tiền thành phố Hà Nội sẽ tặng quà cho tổng số hơn 120.000 đối tượng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.