TV& VIDEO

bô lão

Đặc sắc lễ rước kiệu Đền Hùng

Đặc sắc lễ rước kiệu Đền Hùng

Sáng 7/4, các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức rước kiệu về Đền Hùng.