TV& VIDEO

bộ luật Tố tụng dân sự

Quốc hội thông qua bộ luật Tố tụng dân sự và luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Quốc hội thông qua bộ luật Tố tụng dân sự và luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

VTV.vn - Sáng 25/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).