TV& VIDEO

bộ máy quản lý

TP.HCM quy hoạch quản lý xe công

TP.HCM quy hoạch quản lý xe công

VTV.vn - Để tiết kiệm ngân sách, toàn bộ xe công tại TP.HCM dự kiến được đưa về trung tâm quản lý, sau đó cho các sở ngành thuê lại theo nhu cầu sử dụng.