TV& VIDEO

bộ môn

Cô bé hạt tiêu 1m37 giành HCV Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung

Cô bé hạt tiêu 1m37 giành HCV Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung

VĐV thể dục dụng cụ có thân hình nhỏ thó của đoàn TDDC Anh đã xuất sắc giành HCV tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung đang diễn ra ở Glasgow.