TV& VIDEO

bổ nhiệm sai

Quảng Ngãi: Cán bộ ở huyện Tây Trà bổ nhiệm sai quy định do thiếu văn bằng, chứng chỉ "phụ"

Quảng Ngãi: Cán bộ ở huyện Tây Trà bổ nhiệm sai quy định do thiếu văn bằng, chứng chỉ "phụ"

VTV.vn - Các trường hợp cán bộ được bổ nhiệm và bổ nhiệm tại Tây Trà vi phạm qui định theo kết luận của thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đều thiếu chứng chỉ, văn bằng phụ.