TV& VIDEO

bổ nhiệm thẩm phán

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.