TV& VIDEO

Bộ NN&PTNT

Tích tụ ruộng đất và bài toán mưu sinh nào cho người nông dân?

Tích tụ ruộng đất và bài toán mưu sinh nào cho người nông dân?

VTV.vn - Thời gian gần đây, đã có không ít các ý kiến lo ngại về cuộc sống của người nông dân trước chủ trương tích tụ ruộng đất.