Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tạo điều kiện cho trái cây Việt Nam tiếp cận thị trường

Hoa Kỳ tạo điều kiện cho trái cây Việt Nam tiếp cận thị trường

VTV.vn - Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho một số loại trái cây của Việt Nam được tiếp cận thị trường của Hoa Kỳ.