TV& VIDEO

bộ phận cơ thể người

Người mắc bạch tạng ở Malawi có nguy cơ tuyệt chủng

Người mắc bạch tạng ở Malawi có nguy cơ tuyệt chủng

VTV.vn - Người bạch tạng ở đất nước Malawi đang đối mặt với nguy cơ "tuyệt chủng toàn diện" nếu tình trạng buôn bán bộ phận cơ thể người bạch tạng tiếp tục gia tăng chóng mặt.