bộ phận cơ thể người

Phản hồi về ý kiến triển lãm cơ thể người

Phản hồi về ý kiến triển lãm cơ thể người

VTV.vn - Theo đại diện từ Hàn Quốc, những mẫu vật tại triển lãm là các bộ phận cơ thể người thật tại triển lãm thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng Mom (Hàn Quốc).