TV& VIDEO

bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Hôm nay (ngày 26/2), các cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Chuyên gia.