TV& VIDEO

bỏ phiếu kín

Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Chiều 21/7, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.