TV& VIDEO

bỏ phiếu trắng

Bầu cử Hạ viện Pháp: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp

Bầu cử Hạ viện Pháp: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp

VTV.vn - Trong vòng bầu cử hôm 11/6, có tới hơn 51% cử tri Pháp không đi bầu cử. Ở vòng bầu cử thứ 2 ngày 18/6, tỷ lệ đó là 53%.