TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

VTV.vn-Chiều 1/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ tham dự đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ cấp Thứ trưởng lần thứ 10.