TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng Campuchia

Việt Nam và Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

Việt Nam và Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng.