TV& VIDEO

bờ ruộng

Người giữ báu vật xanh giữa lòng thành phố

Người giữ báu vật xanh giữa lòng thành phố

Suốt hơn 10 năm qua ông Nguyễn Tiến Tý và ông Nguyễn Văn Nghiêm, tỉnh Hòa Bình đã tự nguyện là người bảo vệ và phát triển khu rừng lim quý, góp phần gìn giữ lá phổi xanh cho thành phố.