TV& VIDEO

bỏ sót

Phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”

Phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).