TV& VIDEO

bộ thống nhất hàn quốc

Nga muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên

Nga muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 8/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mang tên "Chính sách phương Bắc mới".