TV& VIDEO

bỏ thu phí

Đề xuất bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

Đề xuất bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

VTV.vn - Đây là nội dung đang được Bộ Tài chính xin ý kiến tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.