bỏ thu phí

Đề xuất bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

Đề xuất bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

VTV.vn - Đây là nội dung đang được Bộ Tài chính xin ý kiến tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive