TV& VIDEO

Bộ tổng tham mưu

Những đối tượng nào được đăng ký sơ tuyển vào các trường Quân đội?

Những đối tượng nào được đăng ký sơ tuyển vào các trường Quân đội?

VTV.vn - Thí sinh muốn xét tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển theo quy định Bộ Quốc phòng. Những đối tượng nào được đăng ký sơ tuyển?