TV& VIDEO

Bộ tổng tham mưu

Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý vật liệu nổ

Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý vật liệu nổ

VTV.vn - Bộ Quốc phòng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có sai phạm, không chỉ là rút kinh nghiệm chung chung.