TV& VIDEO

bố trí vốn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thay đổi nhận thức về hợp tác xã

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thay đổi nhận thức về hợp tác xã

VTV.vn - Các địa phương cần có chính sách ưu tiên về đất đai, tài sản và tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển.