TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh, hai bên đã nhất trí sẽ đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.