TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit

Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit

VTV.vn - Các Bộ trưởng hàng đầu trong nội các của Thủ tướng Theresa May đang ngày càng tin vào sự cần thiết của một giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit.