Bộ trưởng cam kết

Các Bộ trưởng cam kết hành động trong nhiệm kỳ mới

Các Bộ trưởng cam kết hành động trong nhiệm kỳ mới

VTV.vn - Một số Bộ trưởng và trưởng ngành đã khẳng định cam kết hành động trong lĩnh vực mình phụ trách ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive