TV& VIDEO

Bộ trưởng cam kết

Các Bộ trưởng cam kết hành động trong nhiệm kỳ mới

Các Bộ trưởng cam kết hành động trong nhiệm kỳ mới

VTV.vn - Một số Bộ trưởng và trưởng ngành đã khẳng định cam kết hành động trong lĩnh vực mình phụ trách ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt.