TV& VIDEO

bộ trưởng công an

Phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

VTV.vn - Sáng nay (9/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên của Chính phủ.