TV& VIDEO

bộ trưởng GTVT

Báo chí toàn cảnh (22-28/6): Báo chí và những cuộc tranh luận ở hành lang Quốc hội

Báo chí toàn cảnh (22-28/6): Báo chí và những cuộc tranh luận ở hành lang Quốc hội

VTV.vn - Nhiều góc nhìn thú vị về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII được các báo đăng tải trong tuần qua.