TV& VIDEO

bộ trưởng hoàng tuấn anh

‘Nhiệm kỳ tiếp theo sẽ trả lời khi nào du lịch Việt Nam bằng Thái Lan’

‘Nhiệm kỳ tiếp theo sẽ trả lời khi nào du lịch Việt Nam bằng Thái Lan’

VTV.vn - Câu nói thú vị của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã gây bất ngờ cho hội trưởng Quốc hội trong phần trả lời chất vấn về du lịch Việt Nam.