TV& VIDEO

bộ trưởng Kinh tế Pháp

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp bị đe dọa

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp bị đe dọa

Bộ trưởng Kinh tế Pháp - ông Emmanuel Macron - vừa cho biết, ông đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng từ một số cán bộ tư pháp.