TV& VIDEO

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên tiếp công dân tại Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên tiếp công dân tại Hà Nội

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với người dân về giải quyết đơn thư liên quan đến vụ tranh chấp đất đai tại Hà Nội.