TV& VIDEO

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Phiên họp lần thứ 60 Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ

Phiên họp lần thứ 60 Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ

VTV.vn - Khóa họp lần thứ 60 của Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ vừa diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.