Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Phiên họp lần thứ 60 Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ

Phiên họp lần thứ 60 Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ

VTV.vn - Khóa họp lần thứ 60 của Ủy ban địa vị phụ nữ LHQ vừa diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive