TV& VIDEO

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc

VTV.vn - Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 đã được diễn ra.