TV& VIDEO

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch mua sắm thêm các khí tài quân sự trong vòng 5 năm tới.