Bộ trưởng sẵn sàng ngồi “ghế nóng”

Giao diện thử nghiệm VTVLive