TV& VIDEO

bộ trưởng thương mại

Mỹ điều tra chống bán phá giá nhôm Trung Quốc

Mỹ điều tra chống bán phá giá nhôm Trung Quốc

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur vừa dùng quyền hạn của mình để tiến hành các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp nhắm vào Trung Quốc.