TV& VIDEO

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Mỹ có Bộ trưởng Tư pháp mới

Mỹ có Bộ trưởng Tư pháp mới

VTV.vn - Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn nữ công tố viên liên bang ở thành phố New York, bà Loretta Lynch làm Bộ trưởng Tư pháp.